PRINCIPALS PROJECTES I/O SERVEIS DESENVOLUPATS

 

 

 • VOZES: el projecte VOZES és el més important a nivell d’activitats i beneficiaris. Actiu des de l’any 2005, VOZES es divideix en dos projectes diferenciats: per una part proporcionem formació musical gratuïta en horari extra-escolar de dilluns a dijous en escoles, instituts, centres cívics… i per altra banda els caps de setmana, treballen les diferents formacions orquestrals i corals infantils.
 • Durada (anual): 11 mesos amb descans al més d’agost.

 

  • Entitats col·laboradores: Centre cívic Zona Nord, Espai Jove Les Basses, Escola Mestre Morera, Escola Sant Joan de la Creu, Escola Ferre i Guardia, Escola Pia Luz Casanova, Centre Cívic Trinitat Vella, Associació de Veïns Trinitat Nova, Casal de Gent Gran de Torre Lloveta i Vilapicina, Escola Gavina, Escola Sagrat Cor, Escola La Pau, Institut Roger de Flor,  Districte Nou Barris, Districte Sant Martí, Distrincte Sant Andreu,  Ajuntament de Barcelona, Servei de Normalització Lingüística, Taller de Músics, ESMUC, BRUC, SGAE, Generalitat de Catalunya.
  • Beneficiaris directes: més de 500 nens i joves. Col·lectiu: Infants i joves, persones nouvingudes, persones amb discapacitat i/o diversitat funcional principalmente i gent gran. Districte Nou Barris: Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Verdum, Vilapicina i Torre Llobeta, Turó de la Peira. Districte Sant Martí: la Verneda i Besòs. Districte Sant Andreu: Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver.

 

 • CONCERTS I ACTUACIONS: des de l’inici de VOZES, la participació dels beneficiaris a concerts i actuacions gairebé setmanals són un dels motius principals de la millora i l’avenç els projecte. Aquests concerts ajuden als beneficiaris a reforçar l’autoestima, millorar la seguretat… ser aplaudits i sentir-se importants, així com enfrontar-se a un públic molt agraït suposa el millor estímul per l’aprenentage.
  • Durada: 11 mesos (més de 65 concerts i actuacions en 2016)
  • Entitats col·laboradores: Biocultura, Taula Tercer Sector, Heron City, Centre Cívic Zona Nord, Districte Nou Barris, Espai Jove Les Basses, Escola Mestre Morera, Escola Pia Verdun, Centre d’Educació Especial Gavina, Institut Roger de Flor, Escola La Pau, Centre d’Educació Especial Sant Joan de la Creu, Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, Biblioteca Bon Pastor….
  • Beneficiaris directes: més de 500 nens i adolescents que formen part dels diferents Espais VOZES, Orquestres, Corals, Batucades i resta de formacions musicals.

 

 • TRAINING ORQUESTRAL INTERNACIONAL: anualment des del 2014, organitzem al mes de juliol un stage internacional on, per una banda els beneficiaris que formen part de les Orquestres Simfònica Infantil i Amadeus de VOZES comparteixen durant un mes formació Orquestral amb joves provinents d’altres projectes socials, conservatoris, escoles de música Europees (Itàlia, Suïssa…) per altra, és una oportunitat per augmentar el nivell musical.
  • Durada: 1 mes
  • Entitats col·laboradores: Il Cenaccolo Brass Ensemble (Bari, Italia) Orquestra Giovanile Diego Valeri Di Campolongo Maggiore (Venecia, Italia) Landesmusikschulwerk (Salzburg, Àustria), Academie de Musique Tivor Varga (Siön, Suïssa), Conservatoire De Lausanne Haute-Ecole De Musique Site De Sion (Siön, Suïssa), Ajuntament de Barcelona, Club Nàutic Marina Palamós, CaixaForum.
  • Beneficiaris directes: 160 nens i adolescents de les 3 Orquestres VOZES de Barcelona.

 

 • ORQUESTRA IBEROAMERICANA DE CAMBRA DE CATALUNYA: format d’Orquestra de Cambra. Aquest any han ofert una sèrie de concerts el titol: “Música del Carib al Mediterrani”.
  • Durada: 3 mesos
  • Entitats col·laborades: Casa de l’Aigua, Basílica de la Sagrada Familia i Ajtmt. de Barcelona.
  • Beneficiaris directes: 14 músics del projecte VOZES (8 beneficiaris i 6 professors voluntaris).

17.03.20CXVoluntàris221

Anuncios

OBJECTIUS DE ACORDES

 • Amb els beneficiaris:
  • Crear un vincle estret amb els beneficiaris directes del projecte.
  • Detectar situacions de risc i/o vulnerabilitat que es produeixen amb les i els menors.
  • Actuar de forma reactiva en les situacions de risc i/o vulnerabilitat per a protegir el/la menor.
  • Ser un referent davant de qualsevol situació dels beneficiàris directes.
  • Actuar de forma preventiva davant de possibles actituds i accions que poden desenvolupar en situacions de risc per als/les beneficiaris.
  • Promoure, defensar i garantir els drets i la qualitat de vida dels i les menors.
  • Assessorar, informar i orientar sobre els recursos existents per al benefici del/la menor.
 • Amb les famílies:
  • Crear vincle entre l’equip ACORDS i les famílies
  • Ser un referent davant de qualsevol situació dels beneficiaris i/o familiars dels beneficiaris.
  • Detectar necessitats de caràcter social existents.
  • Rebre, analitzar i acompanyar en les demandes realitzades per les famílies.
  • Apoderar a les famílies, beneficiaris indirectes, mitjançant una nova fórmula comunitària.
  • Assessorar, informar i orientar sobre els recursos existents.

 

 • Amb les entitats:
  • Cooperar i crear xarxa entre les entitats i institucions existents en cada barri i districte.
  • Ser un espai més de referència dins dels projectes socials existents en cada barri i districte
  • Crear una coordinació amb les diferents institucions i/o entitats les quals mantinguin un vincle amb els beneficiaris directes i indirectes.
  • Crear protocols de derivació i actuació, conjuntament i per als Serveis d’Atenció a les persones.17.03.20CXVoluntàris222